Healingirl
 
 ET healing in real life

Contact

Leonie van Rossenberg - Wijk

Watergang 5

4303BA Zierikzee


+31 683917570

leonie@healingirl.nl

www.healingirl.nl


Bankrekening NL41 RBRB 0778 2500 83

KVK 73595896

Btw- id  NL002084450B17


 

 


 


Klachten

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over je behandeling, meld het gerust bij mij dan zoeken we samen naar een oplossing.

Indien dit voor jou niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid om je klacht neer te leggen bij de geschillencommissie waar ik bij aangesloten ben.

http://gatgeschillen.nl

 https://catcollectief.nl

 

Complaints

If you're not totally satisfied about your therapy, please tell me and we will find a solution together.

If this is not enough, there is the possibility to deposit the complaint at the above mentioned disputes committee.