Healingirl
 
 ET healing in real life

Healing irl  =  healing in real life!  


Wil je de beste versie van jezelf, weer authentiek zijn? Je goed in je vel voelen? Wij kunnen je helpen dit te bereiken door middel van healing. 

ET healings zijn krachtige healings waarbij wordt samengewerkt met ET's (extraterrestrials oftewel buitenaardsen) vanuit de hogere dimensies. Ze zijn hier om mensen te helpen om, onder andere, hun zelfhelende vermogens te activeren en te leren om in licht en liefde te leven. Ieder die dit doet helpt de aarde in haar evolutie. De evolutie van de mens en aarde is van belang voor alle planeten en hun bewoners. Met hun helende, krachtige energie en hun verregaande kennis helpen de buitenaardsen ons op een liefdevolle manier om onze heelheid weer terug te krijgen. 

Voorafgaand aan de healing kijk ik met jou waar je hulp voor nodig hebt. Tijdens de healing lig je met je schoenen uit op je rug op een behandeltafel. Wanneer je op je gemak bent vraag ik je om toestemming om je te helen met de buitenaardse wezens en de lichtwezens waar ze mee samenwerken. Gedurende de healing wordt duidelijk wat geheeld mag worden. Ik fungeer als een soort transformator voor de energie die ik van de buitenaardsen ontvang. Tevens ben ik een vertaler voor boodschappen of informatie die zij doorgeven. Het kan zijn dat je tijdens de healing iets voelt, maar dat hoeft niet. Als je vragen hebt, kun je die gewoon stellen.


Would you be the best version of yourself, be authentic again? Do you want to feel good? We can help you through healing

ET healings are powerful healings in cooperation with ET's (extraterrestrials). They are here ,among other things, to help to activate the self - healing capacity of humanity and to learn us how to live in light and love. Everyone who does so, helps the earth and her evolution. The evolution of humanity and the earth is of interest of all planets en their inhabitants. With their healing, powerful energy and their far - reaching knowledge the extraterrestrials help us in their loving way.

Prior to the healing we look where help is needed. During the healing you lay on your back without the shoes on a treatment table. When you are comfortable, i will ask your permission to be healed by the extraterrestrials and light beings with whom they work together. As we continue the healing, it is getting clear what is ready to be healed. I act as a kind of transformer of energy which i receive from the ET's. I am also a translator for messages and information i receive from them. During the healing it's possible that you feel sensations, but not necessarily . If you have any questions, you can ask them during the healing.